ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ E: ແມ່ຍິງເຄື່ອນຍ້າຍ, ນັກຮຽນຕ່າງແຂວງ / ສາວເສີບເບຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ທີ່ດຳເນີນການສືກສາຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນ ດຣ ວັນພະນອມ ສີຈະເຣີນ ແລະ ທີມງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ມາເຮັດວຽກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກສຶກສາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຂາຍເບຍ (ປະກອບດ້ວຍ 6 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າຫຼັກ 1 ທ່ານ ຄື ດຣ ວັນພະນອມ ສີຈະເຣີນ).


Gallery

Videos