ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ B: ແຮງງານເຄືອນຍ້າຍ, ແຮງງານຊ່າວຕ່າງດ້າວທີ່ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຕຶກອາຄານ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ ດຳເນີນໂດຍທ່ານນາງ Tam Nguyen, ນັກສືກສາປະລິນຍາໂທຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອໍາສະເຕີດໍາ ເຊີ່ງພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງທ່ານດຣ Nicolas Lainez, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ IRIS France, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ແມ່ານຢາດຮູ້ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມຊາດ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບຂອງການປະກອບອາຊີບທາງເພດ ແລະ ການແພດຂອງພະນັກງານກໍ່ສ້າງຊາວຫວຽດນາມຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

Gallery

Videos